صفحه اصلی –

صفحه اصلی

مدیران کمیاب

چاپ اول

کتاب مدیران کمیاب

17 مهارت نرم و شایستگی برای سرآمدی در مدیریت و رهبری کسب و کار

آنچه برای مدیریت نیاز دارید در یک مجموعه.
مهارتهای خود را ارزیابی کنید. با تمرینهای کتاب بلافاصله آنها را به کار بگیرید و توسعه دهید.
تالیف: کبری موحدی منصور

آزمونهای روانشناسی

فیلمهای آموزشی مدیریت

محصولات آموزشی

اینفوگرافی / کاریکاتور مدیریتی

مقالات مدیریتی

هر چه به آن فکر کنید در آینده شما پدیدار خواهد شد. پس برای تغییر آینده تان، از تغییر ذهنتان شروع کنید.

مارک براون

دوره های آموزشی

90,000
آزمون شخصیت نئو

معرفی آزمون شخصیت نئو

دوره کاربرد آزمون نئو در مدیریت منابع انسانی، ابزاری را در اختیار مدیران منابع انسانی قرار میدهد تا در تدوین پروفایل شایستگی های مشاغل، ارزیابی و انتخاب داوطلبان استخدام، ارزیابی و توسعه مدیران در کانونهای ارزیابی، توسعه منابع انسانی، رشد و توانمندسازی کارکنان مورد استفاده قرار دهند.

0% تکمیل‌شده
0/10 مرحله
Free
مدیریت تعارض

مدیریت تعارض

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله
https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا