دوره های آموزشی –
90,000
آزمون شخصیت نئو

معرفی آزمون شخصیت نئو

دوره کاربرد آزمون نئو در مدیریت منابع انسانی، ابزاری را در اختیار مدیران منابع انسانی قرار میدهد تا در تدوین پروفایل شایستگی های مشاغل، ارزیابی و انتخاب داوطلبان استخدام، ارزیابی و توسعه مدیران در کانونهای ارزیابی، توسعه منابع انسانی، رشد و توانمندسازی کارکنان مورد استفاده قرار دهند.

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا