آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

111

نوشته های تازه

مدیریت زمان

با ۱۴۴۰ سکه طلایی خود چه می کنید؟

خلاقیت و نوآوری

Levi’s چگونه با نوآوری مسئله را حل کرد؟

modirpedia productivity cartoon

کاریکاتور سمینار بهره وری

فیش های نجومی

کاریکاتور حقوق های نجومی

کاریکاتور تفویض اختیار

کاریکاتور مدیریتی – تفویض اختیار

فساد در مدیریت

کاریکاتور مدیریتی – اخلاق حرفه ای

کاریکاتور مدیریتی

کاریکاتور مدیریتی – اندر حکایت جوایز ساز

بازخورد 360 درجه

کاریکاتور بازخورد ۳۶۰ درجه

اختیار عمل

ویکتور فرانکل و اختیار عمل

locus of control modirpedia3

فرمان شما دست کیست؟

اهداف زندگی

کشف ماموریت و رسالت فردی

ترامپ خودشیفته - مدیرپدیا

مدیر خود شیفته