آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

111

نوشته های تازه

آوریل زرافه

۴ درس کسب و کار از زرافه ای به نام آوریل –

مدل شایستگی هی گروپ

مدیران کمیاب کجا یافت میشوند؟ شایستگی های م

مدیریت تغییر

۱۳ عامل برای پیاده سازی موفق تغییر

تاب آوری

خم میشوید ولی نمی شکنید – تاب آوری مهارت ن

جرأت مندی

وکیل مدافع خود باشید – چگونه با جرأت ورزی

رهبران بزرگ

عشق به توانمندسازی و رشد دادن کارکنان – ب

خودکنترلی هیجانی

خود کنترلی هیجانی – شایستگی رهبران برتر ب

تمرکز در کار

غرقه شدن در کار – توقف زمان و شادمانی پاید

coaching-mentoring

مدیر یا باغبان ؟ مدیر در نقش مرشد و مربی

ارتقا بهره وری شغلی

بهره وری فردی در محیط کار – راهکارهایی بر

افتضاح خطوط هواپیمایی یونایتد ایرلاینز

درسی برای رهبران کسب و کار از افتضاح خطوط هو

فرسودگی شغلی

رابطه تنگاتنگ فرسودگی شغلی و افسردگی

مدل کارت امتیازی متوازن

سازمان استراتژي محور – کاربرد روش ارزیاب