آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

111

نوشته های تازه

آوریل زرافه

۴ درس کسب و کار از زرافه ای به نام آوریل

افتضاح خطوط هواپیمایی یونایتد ایرلاینز

افتضاح خطوط هوایی United Airlines – درسی برای ره

فرسودگی شغلی

رابطه تنگاتنگ فرسودگی شغلی و افسردگی

مدل کارت امتیازی متوازن

سازمان استراتژي محور

بازخورد عملکرد

آیا شما مدیر باهوشی هستید؟

جلسات اثربخش

۱۰ نکته برای برگزاری جلسات‌ اثربخش

خراب کردن جلسات

توصیه هایی برای خراب کردن جلسات

طراحی ساختار سازمانی

ساختار سازماني وعوامل موثر بر آن

تبلیغ ناموفق پپسی

به روش Pepsi، نسل امروز را از کسب و کار خود بیز

پذیرش بازخورد سازنده

وقتي از شما ايراد مي گيرند

اشتباهات ارزیابی عملکرد

اجتناب از خطاهای معمول در ارزیابی عملکرد

دوره عمر سازمانی

مراحل عمر سازمانی

کاریکاتور مدیریتی

کاریکاتور مدیریتی – رئیس باهوش