آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

111

نوشته های تازه

آوریل زرافه

۴ درس کسب و کار از زرافه ای به نام آوریل –

توافق در تیم

آیا تیم شما میداند مقصدش کجاست و چگونه باید

کار تیمی1

مدل کار تیمی بروس تاکمن – کمک به عملکرد کا

زبان بدن

وقتی چشمها دروغ میگویند – ارتباط غیر کلام

ارتباط موثر

هر کسی از ظن خود شد یار من – تفاوت های فردی

شما را میخوانند

چطور دیگران شما را می‌خوانند؟ درک احساسات و

8 گام تا تفویض اختیار موثر

۸ گام تا تفویض اختیار موثر

خلاقیت و ایده پروری

قفس طلایی را در ذهن خود بیاویز – تکنیکی برای

خودشناسی و توسعه فردی

چقدر خودتان را میشناسید؟ پنجره جوهری ابزاری

مدل شایستگی هی گروپ

مدیران کمیاب کجا یافت میشوند؟ شایستگی های م

مدیریت تغییر

۱۳ عامل برای پیاده سازی موفق تغییر

تاب آوری

خم میشوید ولی نمی شکنید – تاب آوری مهارت ن

جرأت مندی

وکیل مدافع خود باشید – چگونه با جرأت ورزی