آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

111

نوشته های تازه

سواد عاطفی

سواد هیجانی در محیط کار

مدیریت خشم

مقاله مدیرپدیا در روزنامه همشهری – مدیری

hamshahri-soft-skills

مهارت های نرم – کلید پیشرفت (مقاله مدیرپد

soft-skills-infography

اینفوگرافی – مهارتهای نرم کلیدی در ارائه

hedonic-treadmill2

 تردمیل شادمانی – پدیده عادی شدن شادمانی

سوپ هیجانی دستپخت مدیران

سوپ هیجانی – اهمیت مهارتهای هیجانی در مدی

whitout-u2

کاریکاتور – بدون مدیر

cingery-hero-image

۴ دلیل نیاز به مربی

wagner_138c_edit

پنج دلیل شکست زودرس کسب و کارها، راهکارها

04

پیام مدیریتی – توانمند سازی کارکنان

هدف گذاری

کاریکاتور مدیریتی – هدف گذاری

cc2

کاریکاتور مدیریتی – رضایت مشتری