مدل شایستگی های مدیریت و رهبری - دانلود رایگان کتاب الکترونیکی –

مدل شایستگی های مدیریت و رهبری – دانلود رایگان کتاب الکترونیکی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]“مدل شایستگی های مدیران کمیاب”  که در این کتاب معرفی شده است، از دو جنبه به پرورش شایستگی های مدیریتی توجه دارد:

1-          شایستگی هایی که مدیران جهت مدیریت خود و ارتباط با انسانها به آنها نیاز دارند

2-          شایستگی های مورد نیاز برای موفقیت در کسب و کار

این دو دسته شایستگی را با عنوان مهارتهای نرم نام گذاری کرده و مهارتهایی را که از طریق دوره های آموزشی رسمی و دانشگاهی قابل آموزش هستند و جنبه تخصصی دارند، با عنوان مهارتهای سخت میشناسیم.

مفاهیم ارائه شده در این کتاب بر مبنای سه نظریه علمی ذیل شکل گرفته اند:

  • نظریات دکتر دانیل گلمن در مورد هوش هیجانی و کاربرد آن در رهبری و محیط کار
  • مدل شایستگی های Hay/McBer
  • روش یادگیری خودانگیخته ریچارد بویاتزیس

استفاده از این مدل به خواننده کمک خواهد کرد که انبوهی از مهارتها و شایستگی های مدیریتی را که با آنها روبه رو میشود، طبقه بندی نموده و با اطمینان بیشتری برای یادگیری آنها برنامه ریزی نماید.

ادامه …. 

[esd link=”https://modirpedia.com/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c/” subject=”لینک دانلود فایل” btntext=”دریافت لینک دانلود فایل” type=”mail_type” theme=”theme_e”]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا