آزمون شناسایی قابلیت های فردی –
شناسایی استعدادها

آزمون شناسایی قابلیت های فردی

قابلیتهای فردی و استعدادهای خود را شناسایی و مدیریت کنید

هدف این آزمون کشف قابلیت هایی است که شما واجد آنها هستید و کنار گذاشتن بقیه موارد به منظور آنکه مسیر مشخص شما برای برنامه و هدف گذاری زندگی به روشنی شناسایی شود. بنابراین اگر متوجه شدید که پاسخ شما به بعضی از این موقعیتهای پسندیده، مثبت نیست نگران نشوید. همه انسانها تمام این ویژگی ها را نداشته و هر یک از ما تنها در برخی از این موارد قویتر هستیم. مهمترین زمینه های قابلیتها در هر فرد شکل دهنده فردیت اوست و او را وامی دارد تا به موقعیتها به نحو منحصر به فرد واکنش نشان دهد.

در این آزمون کسی بد یا خوب، بازنده یا برنده نیست. آنچه نامطلوب است آن است که نتوانید در زندگی نقش مطلوب خود را متناسب با ویژگی های واقعی خود طراحی و پیاده کنید.

تعداد سوالات 120 مورد و زمان مورد نیاز حدود 30 دقیقه است که شاید به نظر زیاد باشد، گرچه زمانی را که صرف خودتان می کنید جزء با ارزش ترین دقایق است و چه بسا مسیر زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد.

پس از پاسخدهی به پرسشنامه، نتیجه آزمون به صورت خلاصه گزارشی از امتیازاتی که در 24 زمینه از قابلیتها کسب کرده اید،  ارائه خواهد شد. گزارش اختصاصی کامل درباره قابلیتهای شما، طی 12 ساعت پس از خرید به ایمیل شما ارسال خواهد شد. درصورت نیاز به هماهنگی با این شماره تماس بگیرید: 09031248688.

دستورالعمل آزمون

لطفا پس از خواندن هر سوال یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.  اغلب سوالات شرح موقعیت هایی هستند که برای هر فردی مطلوب و پسندیده است، اما از شما میخواهیم برای کسب نتایج دقیق تنها با توجه به وضعیت واقعی خود به سوالات پاسخ دهید.  نتایج این آزمون را تنها خود شما ملاحظه خواهید کرد پس با خود صادق باشید و به همه سوالات پاسخ دهید.

از تحلیل بیش از حد در پاسخدهی پرهیز کنید، چنانچه خود را در برخی موقعیتها خنثی یافتید اهمیت ندارد، هدف این آزمون برجسته کردن قابلیت های منحصر به فرد شماست، بنابراین لازم است مواردی که در مورد شما صدق نمیکند کنار گذاشته شده تا قابلیتهای برجسته شما بهتر شناسایی شود.

حتما نام و نام خانوادگی را وارد کنید. درصورتی که پس از پایان آزمون دکمه دریافت نتایج کار نکرد بررسی نمایید که سوالی را بدون پاسخ نگداشته باشید.

 

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.ارائه ي نظرات جدید و متفاوت یکی از نقاط قوت من است *
2.من اغلب در برابر مخالفت هاي شدید ایستادگی کرده ام *
3.من هرگز تا کاري را تمام نکنم از آن دست نمی کشم *
4.من همیشه روي قولم می ایستم *
5.. من مشکلی از نظر خوردن غذاهاي سالم ندارم. *
6.من همیشه به جنبه مثبت موضوع نگاه می کنم *
7.. من شخصی اهل معنویات هستم *
8.. من می دانم که چگونه در شرایط مختلف اجتماعی عمل کنم *
9.. من همیشه کاري را که شروع می کنم، به پایان می رسانم *
10.. من حقیقتاً از انجام کارهاي کوچک براي دوستان لذت می برم *
11.. اشخاصی در زندگی من هستند که به رفاه و احساسات من به اندازه رفاه و احساسات خودشان اهمیت می دهند. *
12.من به عنوان یک رهبر، بدون توجه به تجربه ي افراد، با همه یکسان رفتار می کنم *
13.. حتی اگر شیرینی یا شکلات دقیقاً دم دستم باشد، هرگز پرخوري نمی کنم *
14.. من امور مذهبی ام را انجام می دهم. *
15.من به ندرت در دلم از کسی کینه به دل می گیرم. *
16.من همیشه سرگرم کاري جالب توجه هستم. *
17.من وقتی یک چیز جدید یاد می گیرم، بسیار خوشحال می شوم. *
18.من دوست دارم کارهایم را با روش هایی تازه انجام دهم. *
19.من می توانم خود را با هر شرایطی وفق دهم. *
20.در اجتماع، هیچگاه از بیان یک نظر نامتعارف، شک به دل خود راه نمی دهم. *
21.من باور دارم که صداقت پایه ي اعتماد است. *
22.من براي خوشحال کردن افراد دل شکسته، فراتر از حد خودم می روم *
23.. من با تمام اشخاص یکسان رفتار می کنم، صرف نظر از این که چه کسی هستند. *
24.یکی از تواناییهاي من این است که به گروهی که با هم کار می کنند کمک کنم تا با وجود اختلاف نظراتشان با هم خوب کار کنند. *
25.من شخصی بسیار منضبط هستم. *
26.من همیشه قبل از اینکه حرف بزنم، خوب فکر می کنم. *
27.من از دیدن زیبایی ها عمیقاً لذت می برم *
28.. من حداقل روزي یک بار برکات زندگی ام را می شمارم. *
29.علی رغم چالش ها، من همیشه به آینده امیدوارم. *
30.ایمان من هرگز مرا در شرایط سخت، تنها نمی گذارد. *
31.من طوري عمل نمی کنم که گویا آدم مهمی هستم. *
32.من به دنبال فرصتی می گردم که بتوانم با لبخندي مایه ي خرسندي دیگران بشوم. *
33.من هرگز کینه به دل نمی گیرم. *
34.من از این که تحلیل گرایانه می اندیشم بسیار خرسندم *
35.. من می توانم به دیگران کمک کنم تا احساس خوبی نسبت به خود داشته باشند. *
36.من باید براي آنچه ایمان دارم بایستم حتی اگر نتایج منفی داشته باشد. *
37.علی رغم موانع موجود، کارهایم را به پایان می رسانم. *
38.من عاشق خوشحال کردن دیگران هستم. *
39.من مهم ترین شخص در زندگی یک نفر دیگر هستم. *
40.بهترین کارآیی من زمانی است که در گروه کار می کنم. *
41.همه در نظر من برابرند و از حقوقی یکسان برخوردار هستند. *
42.من زیبایی هایی را می بینم که دیگران بی تفاوت از کنار آنها می گذرند. *
43.من از اتفاقاتی که دوست دارم در آینده بیافتد تصویر روشنی در ذهن خود دارم. *
44.من هرگز در مورد دست آوردهایم به خود نمی بالم. *
45.من سعی می کنم در هر موقعیتی خوش باشم. *
46.من از آنچه انجام می دهم لذت می برم. *
47.من از انجام فعالیت هاي متفاوت لذت می برم. *
48.من همیشه به دنبال آموختن هستم. *
49.من همیشه ایده هاي جدید براي انجام کارها ارائه می دهم. *
50.مردم من را “بالغ تر از سن ام می دانند. *
51.روي قول هاي من می شود اعتماد کرد. *
52.من به هر کسی یک شانس می دهم. *
53.براي اینکه یک رهبر اثربخش باشم، با همه یکسان برخورد می کنم. *
54.من هرگز تمایل به چیزهایی که در درازمدت خوب نیستند ندارم، حتی اگر در کوتاه مدت به من احساس خوبی بدهند. *
55.بیشتر مواقع زبانم قادر به بیان زیبایی هایی که در فیلم به تصویر کشیده می شود، نیست. *
56.من شخصی بی نهایت حق شناس هستم. *
57.من سعی می کنم در هر کاري که انجام می دهم کمی شوخ طبع باشم. *
58.من با اشتیاق انتظار روزي نو را می کشم. *
59.به نظر من “بخشیدن و فراموش کردن” بهترین چیز است *
60.من به خیلی چیزها علاقه مند هستم. *
61.پیرامون برخی موضوعات ویژه، من بسیار منطقی می اندیشم. *
62.به نظر دوستانم، من ایده هاي نوین و متفاوت فراوانی دارم. *
63.من با دیدن جزئیات، به کلیات آن پی می برم *
64.من همیشه براي اعتقاداتم، ایستادگی می کنم. *
65.من در فعالیت هایم تسلیم نمی شوم. *
66.من با ارزش هاي خودم صادق هستم. *
67.من همیشه در زندگی ام حضور عشق را احساس می کنم. *
68.من همیشه می توانم رژیم غذایی ام را حفظ کنم. *
69.من قبل از اقدام به هر عملی به عواقب آن فکر می کنم. *
70.من همیشه به زیبایی هاي طبیعت اطرافم واقفم. *
71.ایمان من، زندگی ام را خط می دهد. *
72.من شخصی پرانرژي هستم. *
73.من می توانم در هر موقعیتی، چیزي جالب توجه بیابم. *
74.من همیشه در حال مطالعه هستم. *
75.اندیشیدن در مورد تمام جوانب، جزئی از شخصیت من است. *
76.من روي موضوعات تازه زیاد می اندیشم. *
77.من خیلی خوب احساس دیگران را درك می کنم. *
78.من دید معقولانه اي نسبت به زندگی دارم. *
79.من از خوشبختی دیگران به اندازه ي خوشبختی خودم خوشحال می شوم. *
80.من خیلی راحت محبت ام را به دیگران نشان می دهم. *
81.من بدون هیچ تبعیضی حمایت خود را از همکاران و هم گروهی هایم نشان می دهم. *
82.دوستانم همیشه به من می گویند که من یک رهبر قوي ولی با انصاف هستم. *
83.من همیشه خوب و بد را درست تشخیص می دهم. *
84.من براي هر آنچه که در زندگی به دست آورده ام، شکرگزاری میکنم *
85.من می دانم به اهدافی که براي خودم تعیین کرده ام دست خواهم یافت. *
86.من به ندرت سعی در جلب توجه مردم به خود دارم. *
87.من خیلی شوخ طبع هستم. *
88.به ندرت پیش می آید که با کسی تصفیه حساب کنم. *
89.من همیشه جوانب مثبت و منفی قضایا را می سنجم. *
90.من روي تصمیماتم براي انجام کارها می ایستم. *
91.از مهربان بودن با دیگران لذت می برم. *
92.می توانم محبت دیگران را بپذیرم. *
93.من به نظرات گروهم احترام می گذارم حتی اگر با آنها موافق نباشم. *
94.حتی اگر از کسی خوشم نیاید، خیلی منصفانه با وي رفتار می کنم. *
95.به عنوان یک رهبر، تلاش می کنم تمام اعضا را خوشحال نگه دارم. *
96.من آدم محتاطی هستم. *
97.من از چیزهاي ساده در زندگی، که شاید براي دیگران خیلی طبیعی باشند، به حیرت می افتم. *
98.وقتی به زندگی خود نگاه می کنم چیزهاي بسیاري براي شکرگزاري پیدا می کنم. *
99.دیگران به من گفته اند که “میانه رو بودن” یکی از ویژگی هاي برجسته ي من است. *
100.من معمولاً تمایل دارم که به دیگران فرصت دوباره بدهم. *
101.فکر می کنم زندگی من بسیار جالب توجه است. *
102.کتاب هاي زیادي می خوانم. *
103.من سعی می کنم براي تصمیمات مهم خود، دلایل خوبی هم داشته باشم. *
104.من همیشه می دانم که چه بگویم تا افراد احساس خوبی پیدا کنند. *
105.هر چند که به دیگران نمی گویم، ولی خودم را آدم حکیمی می دانم. *
106.براي من مهم است که به تصمیمات گروهم، احترام بگذارم. *
107.من همیشه انتخاباتم محتاطانه است. *
108.من هر روز یک حس عمیق قدردانی در خود دارم. *
109.همیشه در زمان هاي خستگی و ناامیدي، به چیزهاي خوب در زندگی ام می اندیشم *
110.اعتقاداتم باعث می شود که زندگی ام مهم باشد. *
111.من پر انرژي از خواب بیدار می شوم چرا که در خلال روز فرصت هاي زیادي پیش رو دارم. *
112.من براي سرگرمی دوست دارم کتاب هاي غیرتخیلی بخوانم. *
113.دیگران من را فردی دانا می دانند. *
114.من فردي شجاع هستم. *
115.دیگران مرا رازدار خود می دانند. *
116.من با کمال میل از علایق خود به نفع گروهم چشم پوشی می کنم. *
117.من معتقدم که به عقاید دیگران گوش دادن ارزشمند است. *
118.چون شخصی فروتن هستم دیگران به من جذب می شوند. *
119.دیگران من را فردي شوخ طبع می دانند *
120.دیگران من را آدم پرشور و شوق می دانند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا