آزمون تیپ شناسی شخصیت اینیاگرام –

آزمون تیپ شناسی شخصیت اینیاگرام

تیپ های شخصیتی 9گانه اینیاگرام

این آزمون روزانه مورد استفاده میلیون ها نفر از افراد در سراسر جهان قرار میگیرد به این دلیل که نتیجه بخش است. مشخصاً این روش یکی از روشهای دقیق برای فهم خود و همچنین  افرادی است که برایمان مهم هستند.

کاربرد این روش به درک ما از این کمک میکند که چرا به راحتی نمی توانیم با برخی افراد کنار بیاییم، درصورتی که در ارتباط با برخی دیگر سریع احساس میکنیم که دوستان قدیمی هستیم (گویی از خیلی وقت پیش آنها را میشناسیم). 

فهم تیپ های شخصیتی 9 گانه اینیاگرام شبیه به داشتن عینک مخصوص یا ذره بینی است که به ما اجازه می دهد اجزا و لایه های درونی افراد را با شفافیت خاصی ببینیم. همچنین بینش و فهم تیپ های شخصیتی 9 گانه (اینیاگرام) ما را در این امر که بتوانیم زندگی خود را تغییر دهیم یاری می رساند.

کسانی که این روش را شناخته اند گویی برای اولین بار می توانند دنیا ره به شکلی ظریف و زیبا درک کنند. آنها برای کنار زدن آنچه عمری جلوی روی شان بوده، اما خود را از نظرها محو ساخته است، هیجان زده می شوند.

تیپ های شخصیتی 9 گانه اینیاگرام چشم اندازها و مفاهیم جدید و عمیقی را برای ما باز میکند. هرچند کسب چنین آگاهی و دانشی بدون پرداخت هزینه به دست نمی آید. بنابراین، چون ما اینیاگرام را شناخته ایم، یک بار دیگر نمی توانیم به عقب برگردیم و در بی خبری پیشین خود باقی بمانیم.

اینیاگرام چیست؟

اینیاگرام عبارت از یک شکل هندسی که 9 تیپ اصلی شخصیت، ماهیت انسانی و روابط بین فردی پیچیده شخص را ترسیم میکند.

شخصیت شناسی
تست شخصیت اینیاگرام

هر یک از این تیپ ها در ارتباط با دیگران روش خاص خود را دارند، مجموعه خاص از ادراکات، اشتغالات ذهنی، ارزشها، و دیدگاه های فرد به زندگی. ارتباط با هر کس متفاوت اما قابل فهم است. اینیاگرام به هر کس کمک میکند تا بفهمد 9 نقطه نظر متفاوت، 9 روش حل مسئله و الی آخر وجود دارد که تمامی آنها مفید و پایا هستند. تمام تیپ ها عناصری لازم برای کامیابی انسان و جهانی متعادل هستند.

اینیاگرام به انسان کمک میکند که الگوهای کلی در رفتار انسان را بازشناسی کرده و آنها را بفهمد. رفتارهای بیرونی، نگرش های اساسی، احساس منحصر به فرد شخص از خویشتن خود، انگیزه های خودآگاه و ناخودآگاه، واکنش های هیجانی، مکانیسم های دفاعی قسمتهایی مهم از الگوی پیچیده ای هستند که هر تیپ شخصیتی را شکل می دهند.

برای شناخت کاملی از تیپ شخصیتی خود و راه های توسعه آن از طریق مشاوره با روانشناس،  پس از انجام آزمون برای مشاوره با روانشناس (با تلفن 09031248688) هماهنگ نمایید.

حتما نام و نام خانوادگی را وارد کنید.

درصورتی که پس از پایان آزمون دکمه دریافت نتایج کار نکرد بررسی نمایید که سوالی را بدون پاسخ نگداشته باشید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام و نام خانوادگی

0911111111

1.در بیشتر دوران زندگی گذشته خود من فردی …. *
2.هنگام مواجهه و برخورد با دیگران….. *
3.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
4.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
5.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
6.به طور کلی من …. *
7.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
8.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
9.معمولا هنگام ارزیابی یک ایده جدید….. *
10.من …. *
11.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
12.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
13.من بیشتر … *
14.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
15.برای من … *
16.من فردی … بوده ام *
17.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
18.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
19.معمولا من فردی ….. بوده ام *
20.من فردی … *
21.در اغلب مواقع…. *
22.من ذاتاً …. *
23.من بیشتر …. *
24.من غالبا نگران بوده ام که … *
25.اگر باعث رنجش دیگران شوم بیشتر به خاطر این است …… *
26.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
27.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
28.من فردی … *
29.من بیشتر علاقه مند بوده ام که …. *
30.معمولا من فردی …. *
31.من معمولا … *
32.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
33.هنگام درگیری با دیگران من اغلب…. *
34.من در رابطه با دیگران … *
35.من بیشتر به علت ……. مورد تحسین دیگران قرار گرفته ام *
36.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
37.من  به …… تکیه کرده ام *
38.من اصولاً فردی …. بوده ام *
39.کدام گزینه بیشتر در مورد شما صادق است؟ *
40.هنگامی که تحت فشار قرار گرفته ام …. *
41.دلیل اینکه دیگران به من علاقه داشته اند ……. بوده است *
42.…برای من بسیار ارزشمند بوده است *
43.من تلاش نموده ام ….. *
44.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
45.من در پرداختن به جزئیات … *
46.در اکثر مواقع روی این نکته تاکید داشته ام که ….. *
47.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
48.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
49.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
50.هنگام بروز مشکلات … *
51.من معمولاً … *
52.اگر در روابطم با دیگران به مشکلی برخورد کرده باشم بیشتر به خاطر ….. بوده است *
53.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
54.مرکز توجه دیگران بودن معمولاً برای من … *
55.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
56.من از …خشمگین شده‌ام *
57.…برای من اهمیت داشته است *
58.هنگام بحث با دیگران سعی کرده‌ام …… *
59.در مورد افراد مورد علاقه اتان کدام بیشتر صدق میکند؟ *
60.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
61.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
62.من سعی کرده‌ام زندگی ام … *
63.از نظر من … *
64.من معمولاً نسبت به احساسات … *
65.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
66.من بیش از اندازه … *
67.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
68.من به …..افتخار کرده‌ام *
69.از آن‌جایی که … *
70.من خود را فردی …شناخته ام *
71.من از …برخوردار بوده‌ام *
72.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
73.پایبندی به تعهدات و الزامات اجتماعی …. *
74.در اکثر موقعیتها ترجیح داده‌ام که … *
75.طی سال های گذشته … *
76.به طور کلی من … *
77.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
78.من در مورد رویدادها و اوضاع مختلف معمولاً … *
79.مردم به من اعتماد کرده اند زیرا من …. *
80.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
81.من در اولین ملاقات با افراد … *
82.به طور کلی من فردی …بوده‌ام *
83.من ترجیح داده‌ام که … *
84.به طور کلی من … *
85.من قبول دارم که اغلب … *
86.عدم موفقیت من در نتیجه … *
87.من برای شروع هر کاری … *
88.معمولاً تصمیم گیری برای من …بوده است *
89.من در رفتار با دیگران … *
90.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
91.در مواقعی که برای انجام کاری دچار تردید بوده‌ام، معمولاً …. *
92.نگران بوده‌ام که … *
93.معمولاً هنگام عصبانیت … *
94.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
95.سعی کرده‌ام … *
96.معمولاً من فردی … *
97.هنگام مشاهده اشتباه دیگران من معمولاً … *
98.من در بیشتر عمر خود… *
99.چنانچه از فردی خوشم نمی آمد … *
100.بیشتر مشکلاتم با دیگران … *
101.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
102.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
103.برای من بسیار مهم بوده است که… *
104.افکار من غالباً… *
105.یکی از نقاط قوت من… *
106.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
107.…… باعث میشود احساس غرور کنم *
108.استنباط من این بوده است که از دیدگاه دیگران من فردی…بوده ام *
109.غالباً کاری را انجام داده‌ام که… *
110.قرار گرفتن در موقعیت پر تنش و حتی دشوار معمولاً از نظر من…بوده است *
111.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
112.سبک زندگی من بر مبنای…بوده است *
113.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
114.من به طور کلی فردی… بوده ام *
115.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
116.…. برای من اهمیت زیادی داشته است *
117.کدام عبارت توصیف بهتری از شماست؟ *
118.موقعیت هایی برای من جاذبه داشته است که ….. *
119.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
120.من در زندگی خود …… *
121.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
122.دیگران از نظر من افرادی… *
123.به طور کلی من… *
124.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
125.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
126.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
127.برای ابراز علاقه خود به دیگران معمولاً… *
128.هنگامی که لازم بوده با کسی برخورد نمایم…. *
129.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
130.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
131.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
132.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
133.یکی از مشکلات عمده من… *
134.مواقعی که احساس امنیت نداشته ام عکس العمل من… *
135.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
136.در واقع *
137.من معمولاً تابع……هستم *
138.بد شانسی و بد اقبالی معمولاً برای من باعث شده است…. *
139.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
140.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
141.من غالباً از خود پرسیده ام ….. *
142.من تلاش بسیاری نموده‌ام که فردی … *
143.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *
144.کدام گزینه توصیف بهتری از شماست؟ *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا