ارزشیابی مشاغل

دوره ارزشیابی مشاغل به روش هی گروپ

دوره ارزیابی مشاغل به روش هی گروپ – Hay Group Methodology   روش برگزاری دوره: آنلاین زمان:  به مدت 8 ساعت روزهای پنج شنبه 2 اردیبهشت 1400 و جمعه 3 …

دوره ارزشیابی مشاغل به روش هی گروپ ادامۀ مطلب »