بایگانی‌ها توسعه کارکنان –

توسعه کارکنان

آموزش مدیران

توسعه شایستگی های مدیریتی و اصول آموزش بزرگسالان

آموزش بزرگسالان در سازمان ها ویژگی های خاصی دارد که آن را از آموزش نوجوانان و حتی جوانترها مجزا می نماید:
” خودپنداره: بزرگسالان از اینکه در موقعیتی قرار گیرند که به آنها بی احترامی شود، دست کم گرفته شوند یا مثل کودکان با آنها برخورد شود، بیزارند.

تیم کاری مصصم میخواهید؟ بروی اعضای تیم سرمایه گذاری کنید

[vc_row][vc_column][vc_column_text]اکثر مردم از اهمیت تاثیر سرمایه گذاری روی تیم و بر همه اعضای آن آگاه هستند. موضوع چرایی این قضیه نیست بلکه چگونگی انجام آن است. در اینجا ۱۰ نکته …

تیم کاری مصصم میخواهید؟ بروی اعضای تیم سرمایه گذاری کنید ادامۀ مطلب »

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا