مقاله و تفسیر نتایج آزمون جوهری –

مقاله و تفسیر نتایج آزمون جوهری

۱۵,۰۰۰ تومان

گزارش اختصاصی آزمون جوهری براساس نتایج شما در آزمون، به صورت اختصاصی برای شما تهیه و ارسال میشود

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا