فرم درخواست همکاری –

فرم تقاضای همکاری

فرم درخواست همکاری

فرم رزومه

 • برای افزودن مشخصات سایر فرزندان از + در پایین لیست استفاده نمایید.
  جنسیتسنوضعیت تحصیلی 
 • لطفا سوابق تحصیلی خود را از جدید به قدیم وارد کنید. برای اضافه کردن مدارک بیشتر از دکمه + در ادامه لیست استفاده کنید.
  مقطع تحصیلیرشته تحصیلیتاریخ فارغ التحصیلیمعدل 
 • چنانچه دوره های تخصصی و حرفه ای را گذرانده اید در ادامه ذکر کنید. برای اضافه کردن مدارک بیشتر از دکمه + در ادامه لیست استفاده کنید.
  عنوان دورهموسسه آموزشیتاریخ دوره 
 • برای اضافه کردن سوابق بیشتر از دکمه + در ادامه لیست استفاده کنید.
  نام محل اشتغالعنوان شغلیتاریخ شروع همکاریتاریخ اتمام همکاریدلیل قطع همکاریمهمترین وظایفدستاوردها و موفقیتهای شغلی 
 • میتوانید فایل رزومه خود را بارگذاری نمایید.
  فایل ها را به اینجا بکشید

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا