توسعه شایستگی های مدیریتی و اصول آموزش بزرگسالان –
آموزش مدیران

توسعه شایستگی های مدیریتی و اصول آموزش بزرگسالان

ویژگی های آموزش بزرگسالان

آموزش بزرگسالان در سازمان ها ویژگی های خاصی دارد که آن را از آموزش نوجوانان و حتی جوانترها مجزا می نماید. این ویژگی ها از این قرارند:

” خودپنداره: بزرگسالان از اینکه در موقعیتی قرار گیرند که به آنها بی احترامی شود، دست کم گرفته شوند یا مثل کودکان با آنها برخورد شود، بیزارند. بنابراین آموزش دهندگان آنها باید به جای آنکه معلمان مسلط بر کلاس باشند، بیشتر نقش تسهیل کننده یادگیری را داشته و به فراگیران بزرگسال اجازه دهند که آنها نیز درون دادهایی را به آموزش ارائه نمایند.

” تجربه: بزرگسالان دارای تجربیات وسیعی هستند که جوانان ندارند. این تجربیات باعث میشود که بزرگسالان در مورد آنچه باید بیاموزند و چگونگی آموزش آن نظریاتی داشته باشند. در آموزش بزرگسالان باید به این تجربیات بها داد و در فرآیند آموزش آنها را به کار گرفت.

آموزش بزرگسالان برخلاف آموزش کودکان نباید یک جریان یک طرفه از معلم به شاگرد داشته باشد و باید تعامل یادگیری تجربی، ارتباط متقابل، بحث های گروهی، ایفای نقش و جلسات مهارت آموزی باشد. به این ترتیب تجربیات کلیه فراگیران در مباحث وارد شد و مورد استفاده قرار می گیرد. (مقاله “بهترین روش آموزش مدیران و توسعه شایستگی های مدیریت و رهبری” را بخوانید)

” آمادگی برای یادگیری: در آموزش کودکان، معلم هم در مورد محتوا و هم در مورد توالی یادگیری تصمیم می گیرد. اما در آموزش بزرگسالان، فراگیران خود در مورد آنچه می خواهند بیاموزند و توالی یادگیری تصمیم می گیرند. به این طریق فراگیران به عنوان یک منبع به مربی کمک می کنند که نیازهای یادگیری آنها را تعیین کند.

” بعد زمانی: بزرگسالان علاقه مند هستند که آنچه را آموخته اند به سرعت به کار گیرند تا مشکلات جاری را حل کنند. بنابراین مربیان باید بتوانند کاربرد فوری مباحث تدریس برای فراگیران را تشریح کنند.

” انگیزه های یادگیری: بزرگسالان چنانچه فواید آن اطلاعات را در زندگی واقعی خود مشاهده کنند یا زمانی که نیاز به یادگیری موضوعی را در شغل خود حس کنند انگیزه بیشتری جهت یادگیری خواهند داشت.

بزرگسالان در نتیجه انگیزه های درونی (عزت نفس، قدردانی، کیفیت زندگی بهتر، خودبسندگی بیشتر، یا فرصتی برای خودانگیختگی) نسبت به انگیزه های بیرونی (افزایش حقوق، فشار افراد صاحب قدرت و…) بیشتر برای یادگیری برانگیخته می شوند.

آموزش بزرگسالان

اجزای آندراگوژی یا آموزش بزرگسالان

درحالی که آموزش و پرورش بر روی محتوا تاکید دارد. آموزش بزرگسالان که اصطلاحاً آندراگوژی Andragogy نامیده میشود توجه زیادی به فرآیند آموزش می نماید. فرآیند آندراگوژی دارای 7 جزء اساسی است که در زمان طراحی برنامه آموزشی برای هر موضوعی باید درنظر قرار گیرند:

  • صرف زمان مناسب جهت تنظیم شرایط مساعد فیزیکی و روانی
  • مشارکت دادن فراگیران در برنامه ریزی برای یادگیری
  • درگیر نمودن فراگیران در تشخیص نیازهای یادگیری
  • مشارکت دادن فراگیران در تنظیم اهداف آموزش
  • درگیر نمودن فراگیران در طراحی برنامه های یادگیری
  • کمک به فراگیران در اجرا برنامه های یادگیری
  • مشارکت دادن فراگیران در ارزیابی برآیند های یادگیری آنها

مربیان آموزش بزرگسالان باید از چگونگی یادگیری آنها آگاه باشند:

” آنها از طریق مشارکت بهتر می آموزند

” مطالب ساختار یافته (از قبیل نمودارها و داده های آماری) را بیشتر ترجیح می دهند.

” برای آنها مهم است که اطلاعات جدید را با اطلاعات فعلی خود ارتباط دهند.

” آنها از طریق ایجاد مغایرت یا تجربیات شخصی و از اطلاعاتی که به شدت فردی هستند می آموزند.

” آنها از طریق حس بینایی بیشتر می آموزند.

اثربخشی آموزش بزرگسالان

 در زمان آموزش بزرگسالان، مربیان از طریق انجام برخی اقدامات می توانند احتمال وقوع رفتارهای مطلوب و اثربخشی آموزش را افزایش دهند.

” منافع آموزش باید کاملا روشن و واضح باشد، بزرگسالان باید منافع آموزش را ملاحظه کنند.

” لازم است فرصت هایی جهت خودارزیابی در کنار ارزیابی توسط مربی وجود داشته باشد.

“مربیان باید بر روی نقاط قوت فراگیران تاکید کنند و از این طریق به رفع نواقص بپردازند. مثلا به جای گفتن شما در 4 شایستگی ضعیف هستید، می توان گفت شما در 6 شایستگی خوب یا عالی هستید، برای ارتقا اثربخشی مدیریتی خود بهتر است در برنامه های توسعه شایستگی ها و توسعه 4 شایستگی دیگر مشارکت نمایید.

” ارائه بازخورد به بزرگسالان باید تکرار شود و دقیق باشد.

” کسب دانش باید در اکثر موارد منجربه مهارت های اجرایی شود.

“انتظارات باید بالا و مداوم باشد.

” مربی توسعه باید زمینه های لازم برای این موارد فراهم کند. کسب تجارت عینی، پیگیری و تقویت، تفکر سطح بالا، احساس تعلق، روش های مختلف یادگیری و ایجاد محیطی امن برای پیشگیری از شکست در پیاده سازی آموخته ها.

با آگاهی از نحوه یادگیری بزرگسالان، میتوانید برنامه های آموزش  و توسعه شایستگی های مدیریتی را طوری طراحی نمایید که بیشترین بهره را از توسعه مدیران سازمان خود ببرید. ویژگی هایی مانند اشتیاق به یادگیری در زمینه های مرتبط، نیاز به ارتباط آموخته ها با تجارب آنها، انگیزه آنها برای ارتقای خود و توجه داشته باشید میان روشهای یادگیری بزرگسالان و آموزش رسمی برای کودکان و نوجوانان تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا