کاربرد الگوسازی رفتاری در تحول سازمانی –

کاربرد الگوسازی رفتاری در تحول سازمانی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]تحول سازمانی

الگوسازی رفتار نوعی تکنیک آموزشی طراحی شده برای بهبود توانایی‌های ارتباطات متقابل شخصی است. الگوسازی فقط یک برنامه ایجاد تغییر در حوزه تحول سازمان نیست، بلکه ما معتقدیم که شیوه مذکور، ابزار مؤثری در تحول سازمان است و چون مشکلات و مسائل روابط انسانی متقابل شخصی در سازمان‌ها مشترک هستند، استفاده از آن باعث می‌شود تا به گنجینه ابزار کارگزار تحول سازمان افزوده شود.

برای بهبود مهارت‌های ارتباط متقابل شخصی، الگوسازی رفتار، روش آموزشی مؤثر و مهمی است.
براساس نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا و با استفاده از رویه‌های تدوین شده به وسیله گلدشتاین و سورچر، الگوسازی رفتار، برای اثربخش‌تر ساختن سرپرستان عملیاتی، و نیز جهت بهبود عملکرد سازمانی، روش بسیار خوبی است. فرض اساسی و مسلم نظریه یادگیری اجتماعی، برای افرادی که می‌خواهند به طور موفقیت آمیز رفتار کنند آن است که آنها:

(1) باید نوعی پیوند بین رفتار و نتایج حاصل از آن، درک کنند

(2) باید این نتایج برای آنها مطلوب باشد (بار ارزشی مثبت داشته باشد)

(3) باید باور کنند که می‌توانند آن را انجام دهند (خودباوری ).

برای مثال، ممکن است بسیاری از سرپرستان پی ببرند که منضبط کردن کارکنان امر دشواری است. آنها برای آموختن این رفتار، باید نوعی پیوند بین انضباط موفق و نتایج مطلوب مورد نظر ببینند؛ و باید باور کنند که آنها می‌توانند آن را انجام دهند. این باور اخیر می‌تواند به وسیله ارائه یک مدل موفق به آنها و کشف مهارت‌های خاصی که به موفقیت منجر می‌شود، و نیز به وسیله عمل کردن به این مهارت‌ها قبل از این که بسیار ماهر شوند، القا شود. این، روش الگوسازی رفتار است.
یک مدل ساده حل مسئله، بخش عمده‌ای از آموزش الگوسازی رفتار را در بر می‌گیرد و پوراس و سینگ آن را به صورت زیر تشریح می‌کنند:
رویکرد حل مسئله، سه مرحله تعیین و مشخص کردن مسئله، حل مسئله و اجرا را در بر می‌گیرد؛ که مستلزم بهره گرفتن مهارت‌های پنجگانه رفتاری زیر است:

1ـ توصیف رفتار: توانایی توصیف رفتار خود با دیگران در قالب اصطلاحات عینی خاص، و اجتناب از ذهنیت‌گرایی و تحت تأثیر قرار گرفتن.
2ـ توجیه: توانایی تشریح واضح و روشن تأثیر رفتار مشاهده شده بر فرد مشاهده‌گر یا سازمان.
3ـ شنوندگی فعال: توانایی دریافت حالات و احساسات در ارتباط با دیگری.
4ـ مشکل گشایی مشارکتی: توانایی کار با دیگری در فرایند حل یک مسئله مرتبط.
5ـ تقویت مثبت: توانایی تقدیر از دیگری به روش صحیح و درست.

مراحل موجود در الگوسازی رفتار ساده هستند. نخست، مشکلات اصلی را که یک گروه هدف، فرضاً سرپرست عملیاتی، با آن مواجه هستند، تعیین می‌کنند. این مشکلات معمولاً مرکب از موضوعاتی از قبیل مشاوره با افراد دارای عملکرد ضعیف، رفع مشکل غیبت کارکنان، تشویق افراد دارای عملکرد متوسط، اصلاح رفتار کاری نامساعد برخی از کارکنان، و نظایر آنها هستند که شخصی را نشان می‌دهند که به طور صحیح وضعیت ر ا مهار و مشکل را رفع می‌کند.

رفتارهای خاص نشان داده شده به وسیله مدل، که علت موفقیت بودند، به عنوان «نقاط یادگیری» برجسته می‌شوند. نوعاً این رفتارها، مهارت‌های ذکر شده به وسیله پوراس و سینگ هستند. برای هر واحد متشکله از گروه‌های تقریباً ده نفری، جلسات آموزشی هفتگی چهار ساعته برنامه‌ ریزی می‌شود.

در هر جلسه آموزشی، وضعیت مسئله اعلام و به طور خلاصه مورد بحث قرار می‌گیرد. آنگاه، کارگزاران یک نوار ویدئویی را که در آن مدل به طور موفقیت آمیز، از طریق وضع مهارت‌های رفتاری خاص، مسئله را حل می‌کند نمایش می‌دهند؛ کارآموزان در مورد مهارت‌های رفتاری بحث می‌کنند؛ و آنگاه ایفا کننده نقش، از گروه و کارورز، در مورد عملکرد خود بازخورد دریافت می‌کند.

ایفای نقش تا زمانی که هر شرکت‌کننده به طور موفق همه مهارت‌های خود را پرورش دهد، ادامه می‌یابد؛ آنگاه شرکت‌کنندگان، به اعمال مهارت‌های جدید در شغل در هفته بعدی متعهد می‌شوند. در آغاز جلسه بعد، شرکت‌کنندگان در مورد این که مهارت‌های جدید چگونه در شغل به کار رفته‌اند، گزارش می‌دهند.

در صورت ضرورت، برای حصول اطمینان از پرورش مهارت‌ها، تمرین اضافی اعمال می‌شود، سپس یک عامل جدید تعیین می‌شود؛ مدل روی نوار ویدئو مشاهده می‌شود؛ و ایفای نقش و بازخورد، تا زمانی که همه شرکت‌کنندگان بیاموزند که چگونه مشکل جدید را حل کنند، ادامه می‌یابد.

الگوسازی رفتار، در حل مسائل سازمان کاربرد بسیار دارد؛ مهارت‌ها و رفتارهای مورد نیاز برای برخورد با مسائل روابط متقابل شخصی را تعلیم می‌دهد؛ و از این رو می‌بایست در برنامه‌های تحول سازمان مد نظر کارگزاران باشد.

منبع:

مدیریت تحول در سازمان، وندال فرنچ، ترجمه سیدمخدی الوانی و حسن دانایی فرد[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”9″ style=”lazy” items_per_page=”9″ gap=”10″ order=”ASC” grid_id=”vc_gid:1546800594644-045f10dc-f147-10″ taxonomies=”1243, 1252, 1293, 1567, 1286, 1759″ exclude=”6645″][/vc_column][/vc_row]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://analytics.google.com/analytics/web/#/p228135436/reports/home اسکرول به بالا