آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » آزمون های روان سنجی

آزمونهای روان سنجی

با استفاده از آزمونهای روانسنجی مدیرپدیا میتوانید ارزیابی دقیقتری از خود داشته باشید. ما سوابق این آزمونها را در پروفایل اختصاصی شما نگهداری نموده و از آنها در تهیه برنامه های توسعه فردی برای شما بهره میگیریم.

چقدر خودتان را میشناسید؟ پنجره جوهری ابزاری برای خودشناسی و توسعه فردی