تغییر و تحول سازمانی - کدام استراتژی ها جواب خواهند داد؟ - مدیر پدیا

تغییر و تحول سازمانی – کدام استراتژی ها جواب خواهند داد؟

تحول سازمانی (Organizational Development) متضمن نوعی تغییر است و این تغییر بر اساس نوعی استراتژی خاص تغییر استوار است که کارگزاران و اعضای سازمان همانند هم آن را به کار می‌برند. چین و بنه (Chin … ادامه خواندن تغییر و تحول سازمانی – کدام استراتژی ها جواب خواهند داد؟