آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » منو میانی » بایگانی برای دسته‌بندی "مدیریت استراتژیک" (برگه 2)
تازه ترین ها در این دسته
تفکر استراتژیک

چگونه توان تفکر استراتژیک را از قید و بند ره

تفکر استراتژیک 2

تفکر استراتژیک – مهارت نرم کلیدی برای رهب

تمرکز1

همه کاره هیچ کاره است – اهمیت تمرکز در کسب

سایکوسیبرنتیک

سایکوسیبرنتیک _ ترک عادتهای نامطلوب با تصوی

مقدمات تحلیل SWOT

what-is-swot-analysis

تحليل ذینفعان ، پيش درآمد ارزشمندي براي شرح رسالت سازمان و تحليل SWOT و استراتژي هاي كارساز محسوب مي شود. ...

رویکرد وظیفه ای برای بررسی عوامل داخلی

swot

مديريت استراتژيك فرايندي است كه به روابط متقابل بسيار زيادي دارد و در اجراي آن ايجاب مي كند كه بين ...

تحلیل عوامل داخلی

swot-analysis

هر سازمان در قلمرو واحدهاي وظيفه اي خود داراي نقاط قوت و ضعف است. در هيچ شركتي نقاط قوت و ...

تحلیل عوامل خارجی

what-is-a-swot-analysis-definition-purpose-and-examples

در بررسي عوامل خارجي سعي مي شود روندها و رويدادهاي كه از كنترل يك شركت منحصر به فرد خارج است ...

بررسی عوامل داخلی در تحلیل SWOT

how-to-do-a-swot-analysis

كاربرگ عوامل داخلي 1 : شناسايي قوت ها و ضعف ها : با عنايت به دسته بندي عوامل داخلي (شامل ...

نمونه هایی از فلسفه وجودی شرکت ها

sample-mision

مرك (Merck) پاسخگويي اجتماعي سازمان برتري بي‌چون چرا در همه زمينه‌هاي شركت نوآوري‌هاي مبتني بر علم صداقت و پايبندي به ...

فلسفه شـركت Merck

فلسفه داروسازی Merck

Merck   جايي كه اولويت با بيمار است بيانيه مأمـوريت شركت  Merck  يك شركت داروسازي بين المللي تحقيق محور است كه پيش از ...

پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک

strategic planning

آموزشی دانشگاه ايالتي نيومكزيكو- /Strategic/nmsu.edu اين پايگاه شرح كاملي از فرآيند برنامه ريزي استراتژيك در دانشگاه ايالتي نيومكزيكو ارائه مي ...

ارزش های بنیادین سازمان چیست؟

core-value

به عكس العمل "شركت جانسون و جانسون" در مقابل ترس از تايلنول توجه كنيد كه در سال 1981، چند نفر ...

بيانيه رسالت سازمان

chapter_8_section_2_edit

شرح رسالت سازمان، بيانيه اي در مورد هدف سازماني است. اين شرحها معمولاً كوتاه و كمتر از يك صفحه اند ...

رویکردهای غالب در مدیریت استراتژیک

strategic approcah modirpedia2

این مقاله سه رویکرد غالب در مدیریت استراتژیک را – دیدگاه سازمان صنعتی، دیدگاه فرآیندی و دیدگاه مبتنی بر منابع- ...

آغاز برنامه ريـزي استراتژيك و توافق بر سر آن

توافق درباره برنامه استراتژیک

منظور از نخستين مرحله در فرآيند برنامه ريزي استراتژيك دست يافتن به توافق مقدماتي بر سر كوششهاي برنامه ريزي استراتژيك ...