آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » مهارتهای اجرایی مدیریت و رهبری » بایگانی برای دسته‌بندی "اصول مدیریت"

همه انسان ها برابرند اما بعضی ها برابر ترند – مفهوم فاصله قدرت در مطالعات فرهنگ سازمانی هافستد

فاصله قدرت 3

مطالعات فرهنگ سازمانی هافستد گیرت هافستد یکی از زیربنایی ترین مطالعات در حوزه ارزشهای محیط کار که فرهنگ سازمانی را شکل ...

ساختار سازماني وعوامل موثر بر آن

طراحی ساختار سازمانی

مقوله ساختار سازمانی و چگونگي شكل گيري آن همواره يكي از بحث هاي پر كشش حوزه مديريت بوده است. اين ...

نقش های مدیریتی طبق نظریه هنری مینتزبرگ

mintzberg

مديريت علمي در پي آن بود كه تنها آن بخش از انرژي و آگاھي انسان كه براي انجام يك امر ...

فرآیندهای وظیفه ای مدیریت – نظریه هنری فایول

henry-fayol

متخصصين مديريت  كوشيده اند يكسري وظايف خاص را براي مديران در نظر بگيرند تا با انجام مراحل و فرآيندهاي خاص ...

سير تاريخي مديريت به مثابه علم

management history

 اگر قرار باشد كسي به عنوان بنيانگذار علم مديريت در عصر ماشين شناخته شود اين اعتبار به احتمال زياد نصيب ...

شایستگی های مدیریت ذاتی است یا اکتسابی

natura-800x533

"مديريت" و "اداره كردن" براي بعضي علم است و براي بعضي هنر. مديريت خواه علم باشد خواه هنر يا هر ...

روند تكامل علم مديريت

management-01

مطالعه سير تکاملی علم مديريت از گذشته تا کنون, نشان‌دهنده روند تغيير نوع تفکر بشر است. روزی پول و ثروت ...