آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » توسعه فردی » وقتي از شما ايراد مي گيرند – چگونه بازخورد را بپذیریم
وقتي از شما ايراد مي گيرند – چگونه بازخورد را بپذیریم
پذیرش بازخورد سازنده

 نکته هایی درباره پذیرش بازخورد سازنده

وقتي رفتار ما مورد انتقاد يا سئوال واقع ميشود، مي تواند همچون حمله اي شخصي قلمداد شود. هرگاه بازخوردي دريافت كرديد كه پذيرش آن برايتان سخت بود، به آن به عنوان فرصتي نگاه كنيد كه امكان انتخاب گزينه هاي آگاهانه تري را در مورد چگونگي تصور ديگران از شما فراهم مي كند. انگيزه اصلي به هنگام ارايه بازخورد نوعاً عبارت است از تاثيرگذاري در تغيير رفتار در جهت عملكرد بهتر و توسعه فردی. آگاه شدن از اين برداشت ها و تصورات، امكان و اختيار تداوم يا عدم تداوم آنها را براي دريافت كننده بازخورد، فراهم مي سازد.  البته در برخي موارد، ممكن است بازخورد بيشتر به فرد ارايه دهنده آن مربوط باشد تا شما. بدون توجه به همه اينها، بهتر است صرفاً از ارزيابي كنندگان به خاطر بازخوردشان تشكر كرده و به آنها اطمينان دهيد كه بيشتر آن را مد نظر قرار خواهيد داد. شما مجبور به پذيرش بازخورد نيستيد و مي توانيد رفتاري را كه فكر ميكنيد درست است ادامه دهيد.

 

وقتي بازخوردي را دريافت مي كنيد موارد زير را به خاطر داشته باشيد:

  • به دقت گوش كنيد حتي اگر احساس كرديد مورد حمله واقع شده ايد در مقابل ميل شديد به دفاع از خود، مقاومت كنيد تا اينكه فرصتي داشته باشيد در مورد بازخورد انديشيده و آن را عميقاً مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد. به آنچه طرف مقابل ميگويد گوش دهيد و از قطع كلام او يا پريدن به نتيجه گيري سريع بپرهيزيد. تكنيك هاي شنوندگی فعالانه مي تواند بسيار مفيد باشد.

 

  • بپرسید در مورد آنچه گفته مي شود و علت آن توضيح بخواهيد. شما كاملاً حق داريد كه در مورد عملكردهاي خاصي كه به بازخورد منجر شده است، سئوال بپرسيد. اگر فضا ملتهب شد با پرسش از ارزياب در مورد نوع رفتاري كه وي ترجيح مي دهد، رويكرد مثبت تري را در پيش بگيريد.

  

  • آرامش خود را حفظ كنيد حتي اگر ناراحت و آشفته شديد، در مقابل انگيزه مجادله مقاومت كنيد. فقط آنچه را كه گفته مي شود، بپذيريد و به احساسات تان در زمان ديگري بپردازيد. آرامش خود را حفظ كرده و بر روي بقيه بازخورد تمركز نماييد.

 ارائه کردن بازخورد نيز ممكن است تجربه دشواري باشد. بازخورد عموماً وقتي عرضه مي شود كه ارزيابي كننده احساس مي كند شما مي توانيد از ملاحظات آنها بهره مند شويد. سعي كنيد توجه خود را طي جلسه بازخورد بطور كامل حفظ و تبادل حملات “تلافي جويانه” را شروع نكنيد.

آيين و آداب دريافت بازخورد شما را از صحبت با ارزياب در مورد عملكردتان باز نمي دارد. به عنوان مثال، از ارزيابي كننده بخواهيد راه ديگري را براي انجام امور در يك موقعيت خاص پيشنهاد كند. اين امر علاقه شما به جدي گرفتن بازخورد را نشان ميدهد. از ارزياب به خاطر وقت گذاشتن و به زحمت افتادن براي تقسيم برداشت هايش با شما تشكر كنيد.

 

چه نبايد كرد

  • افتادن در دام برخورد شخصي

گاهی ممكن است جلسه بازخورد به يك برخورد شخصي منجر شود. اين مساله زماني رخ مي دهد كه يك يا هر دو طرف به شدت اعتقاد داشته باشد كه حق با اوست.افراد در مقابل هر پيشنهادي به صورت متفاوتي موضع گرفته و مقاومت مي كنند. با حفظ مناسبات خوب از اين وضعيت غيرسازنده اجتناب كنيد . امكان اظهار نظر آزاد را فراهم كنيد، اشتياق واقعي خود را براي درك ديدگاه طرف مقابل نشان دهيد، و از قضاوت يا صدور حكم زودهنگام پرهيز كنيد. اگر جلسه بازخورد از مسير اصلي خود خارج شد، تنفسي را در بحث اعلام نموده و هدف اصلي را توضيح دهيد. با ارزيابي مجدد هدف، فرصتي را ايجاد مي كنيد تا در مورد ارزش ها و مقاصد خود صحبت و چارچوب روشني را براي بقيه جلسه مشخص كنيد.  

  • پيش داوري ها

پيش داوري در مورد ارزش ها، انگيزه ها، يا مقاصد (نيات) يك فرد ممكن است به سرعت منجر به وخامت اوضاع گردد. با ايجاد اطمينان نسبت به اين كه هر ارزيابي شونده فرصتي دارد تا اينها را به صراحت بيان كند، از پيش داوري بپرهيزيد. تصور نكنيد كه شما انگيزه پنهان در پشت رفتار فرد را مي دانيد. به جاي آن، اين فرصت را به آنها بدهيد تا در همان اول جلسه بازخورد كه شايد شما زمينه بحث را آماده مي كنيد، آن را توضيح دهند. به عنوان مثال، سوالات صريحي بپرسيد نظير اين كه” به هنگام ارايه نتيجه كارتان دوست داشتيد چه مفهومي را انتقال دهيد؟” از پاسخ‌هاي وي شما مي توانيد نكات بسيار مفيدي را در مورد طرز فكر و عمل فرد ارزيابي شونده بدست آوريد.

  • انكار وجود مشكل

اگر مسايل يكي يكي از كنترل خارج شوند، بدانيد كه اوضاع رو به وخامت مي رود. با نشان دادن آسيب پذيري ها و فروتني خود، شما خواهيد توانست حس دوباره اعتماد را ايجاد كرده و به تجديد مناسبات بپردازيد.

 

دریافت یازخورد میتواند سریعترین راه برای رشد و بهبود عملکرد باشد. آگاهی از اینکه دیگران چه درکی از رفتار  شما دارند برای تبدیل شدن به یک مدیر کمیاب بسیار سودمند است چرا که باعث افزایش قدرت نفوذ و تأثیرگذاری شما میشود.

 

به یاد داشته باشید  گرچه شنیدن واقعیت تلخ است اما عواقب ندانستن واقعیت بسیار سخت تر است.

سایر مطالب مرتبط

اجتناب از خطاهای معمول در ارزیابی عملکرد

 

هنر ارائه بازخورد

سواد هیجانی در محیط کار

 

 

اینفوگرافی- هوش هیجانی

 

الفبای سوء تفاهم

 

مدیر خود شیفته

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)