آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » دسته‌بندی نشده » بررسی عوامل داخلی در تحلیل SWOT
بررسی عوامل داخلی در تحلیل SWOT
how-to-do-a-swot-analysis

كاربرگ عوامل داخلي ۱ : شناسايي قوت ها و ضعف ها : با عنايت به دسته بندي عوامل داخلي (شامل سازمان و مديريت، بازاريابي، مالي و حسابداري، توليد و عمليات، تحقيق و توسعه، سيستم اطلاعاتي، منابع انساني و غيره) قوت ها و ضعف هاي احتمالي ناشي از اين عوامل براي سازمان را در طول مدت مورد برنامه ريزي (مثلاً‌ ۵ سال آينده) در ستون اول جدول زير نوشته و سپس ضريب اهميت نسبي۱ و رتبه هر كدام را تعيين كنيد. ۲

01

 

كاربرگ عوامل داخلي ۲ : تشكيل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي : با عنايت به قوت ها و ضعف هاي شناسايي شده در كاربرگ قبل،‌ در جدول زير قوت ها و ضعف ها را تفكيك نموده و ماتريس ارزيابي عوامل داخلي را تشكيل دهيد تا نمره سازمان از حيث برخورداري از قوت يا ضعف بيش تر در آينده مورد برنامه ريزي، مشخص گردد.

 

02

 

منبع : دستنامه برنامه ريزي استراتژيك ، دكتر سيدمحمد اعرابي- دفتر پژوهشهاي فرهنگي (۱۳۸۵)

 

۱– تخصيص ضريب اهميت به هر عامل بايستي به گونه اي باشد كه حاصل جمع ضرايب كليه عوامل بيش از يك نشود.

۲- تخصيص رتبه به عوامل به شرح زير است :

رتبه ۴ : براي قوت عالي               رتبه ۳ : براي قوت معمولي                        رتبه ۲ : براي ضعف معمولي              رتبه ۱ : براي ضعف بحراني

 

دیافت متن کامل مقاله بررسی عوامل داخلی در تحلیل SWOT

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)