آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » منو میانی » توسعه فردی » ارتباط مؤثر
ارتباط مؤثر
three-wise-monkeys-1000

روانشناسان سبکهای ارتباطی انسان را به سه دسته تقسیم کرده اند:

۱- منفعلانه

۲- جرأت مندانه

۳- پرخاشگرانه

 

خصوصیات رفتار منفعلانه :  

 • تسلیم شدن در برابر خواسته های دیگران
 • امید به دست آوردن آنچه می خواهند بدون اینکه آنها را واقعا بگویند.
 • نگفتن خواسته هایشان به امید اینکه دیگران آن را حدس بزنند.
 • اجازه دادن به دیگران برای تصمیم گیری درباره آنها.
 • در الویت قرار دادن ارزشها، خواسته ها و احساس های دیگران.
 • تسلیم شدن در مقابل درخواست دیگران.
 • ساکت ماندن و اعتراض نکردن وقتی از چیزی ناراضی هستند.
 • عذرخواهی مکرر.
 • رفتارسلطه پذیرانه (شانه های افتاده، قد و قامت خمیده، چشم های سرگردان، صحبت آرام و …).
 • غیبت کردن پشت سر دیگران.
 • انجارهای غیر قابل فهم خشم.
 • تعارف.

 

ویژگی های سبک ارتباط پرخاشگرانه:

 • صحبت کردن پیش از اتمام صحبت دیگران
 • بلند بلند و تهاجمی صحبت کردن
 • خیره شدن به طرف مقابل
 • کنایه زدن، اتهام زدن، سرزنش و تحقیر کردن
 • ابراز خشن و شدید احساسات و عقاید
 • بالاتر و برتر دانستن خود
 • رنجاندن دیگران برای جلوگیری از رنجش خود

 

دریافت متن کامل مقاله ارتباط مؤثر

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)