آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » مدیریت استراتژیک » پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک
پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک
strategic planning
 • آموزشی

 1. دانشگاه ايالتي نيومكزيكو- /Strategic/nmsu.edu

اين پايگاه شرح كاملي از فرآيند برنامه ريزي استراتژيك در دانشگاه ايالتي نيومكزيكو ارائه مي كند كه از ان جمله است يك نمودار، مطالبي را كه بايد براي برنامه ريزي استراتژيك مطالعه كرد و رهنمودهايي درباره شيوه برنامه ريزي استراتژيك. اين پايگاه يكي از پايگاههاي اطلاعاتي مهم است كه مي توان برنامه ريزي استراتژيك را در مرحله عمل مشاهده كرد.

 1. جامعه مديريت استراتژيك- /sms/virtual- indiana.com

اين يك جامعه حرفه اي غيرانتفاعي است كه داراي ۲۰۰۰ عضو دانشگاهي، تجاري و مشاوره متعلق به ۴۵ كشور مي باشد. اين گروه مجله مديريت استراتژيك را منتشر مي كند و گردهمايي هاي سالانه برگزار مي نمايد. اين پايگاه اطلاعاتي به شيوه اي عالي طرح ريزي شده است و منابع و خدماتي را كه براي جامعه ارائه مي شود، عرضه مي نمايد.

 1. انجمن مديريت امريكايي- amanet.org

اين جامع اطلاعات آموزشي در سطح جهاني ارائه مي كند و افراد مي توانند در زمينه مهارت هاي عملي و تجاري اطلاعاتي را كسب نمايند. پايگاه مزبور بسيار جامع و فراگير است و با همه سمينارها و كنفرانس هاي جهاني در ارتباط مي باشد. اين جامعه مجله اي به نام بررسي هاي مديريت را منتشر مي نمايد.

 1. آكادمي اطلاع رساني مديريت – aom.pace.edu

اين يك سازمان غير انتفاعي است كه در زمينه تحقيقات مديريت و آموزش (در ايالات متحده امريكا) پيشرو مي باشد. در سراسر دنيا بيش از ۱۰ هزار عضو دانشگاهي و بازرگاني دارد. حدود ۲۵۰۰ نفر از اين افراد در زمينه سياست هاي بازرگاني و استراتژيك تخصص ويژه دارند. اين پايگاه به عنوان يك منبع اطلاعاتي مركز كسب اطلاعات را مشخص مي نمايد. همه اعضا مي توانند بدان وسيله با يكديگر تماس برقرار كنند. اين سازمان سه مجله به شرح زير منتشر مي كند : آكادمي مديران اجرايي،‌ آكادمي بررسي هاي مديريت و آكادمي مجله مديريت.

 1. شبكه رهبري استراتژيك slfnet.org

اين يك سازمان بين المللي متشكل از مديران اجرايي است كه بر برنامه ريزي و مديريت استراتژيك تأكيد مي نمايد. اين پايگاه به شيوه اي بسيار عالي عمل مي كند. ارتباطات برنامه ريزي استراتژيك متعددي ارائه مي شود. اين سازمان مجله اي را به نام استراتژي و رهبري منتشر مي نمايد (در گذشته نام اين مجله بررسي هاي برنامه ريزي بود)

 • مشاوران

        ۱. سيستم هاي برنامه ريزي استراتژيك- WWW.checkmateplan.com

اين پايگاه نرم افزار برنامه ريزي استراتژيك به نام “CheckMATE” عرضه مي نمايد. اين نرم افزار مبتني بر وينـدوز مي باشد و كاربرد آن بسيار آسان است. اين نرم افزار برنامه ريزي استراتژيك براي ۲۳ نوع صنعت ارائه مي كند. همچنين اين سازمان دفترچه هاي راهنما و فيلم هايي ويديويي براي برنامه ريزي استراتژيك عرضه مي نمايد و بدون هيچ هزينه اي مي توان به چندين شبكه وصل شد و در زمينه برنامه ريزي استراتژيك اطلاعاتي را گردآوري كرد.

 1. ابزارهاي فكري- planpage.html/WWW.mindtools.com

اين يك پايگاه اطلاعاتي بسيار عالي است و مي تواند براي برنامه ريزي استراتژيك اطلاعاتي را ارائه نمايد. درباره شيوه و علت برنامه ريزي استراتژيك بيش از ۳۰ صفحه مطلب ارائه مي نمايد. الگوهاي برنامه ريزي ارائه مي شود.

 1. شركت استراتژي هاي عملكرد- ptp.htm/WWW.prefstrat.com/articles

اين پايگاه اطلاعاتي يك شرح ۲۰ صفحه اي درباره شيوه و علت برنامه ريزي استراتژيك ارائه مي كند. الگويي از فرآيند برنامه ريزي ارائه مي شود. همچنين درباره مأموريت، منافع برنامه ريزي، هدف هاي بلند مدت، اولويت ها و جدول هاي زمانبندي بحث هاي بسيار عالي ارائه مي كند.

 1. نرم افزار پالو آلتو- WWW.bizplans.com

اين پايگاه اطلاعاتي الگويي از فرآيند برنامه ريزي شركت به همراه شرحي مفصل و عالي با هفت برنامه نمونه از شركت هاي واقعي ارائه مي نمايد. اين يك پايگاه اطلاعاتي است كه بهترين اطلاعات برنامه ريزي تجاري را ارائه مي نمايد (پايگاه اطلاعاتي مديريت شركت هاي كوچك نمونه ديگري است كه بهترين اطلاعات را ارائه مي نمايد).

 1. مركز مديريت استراتژيك- WWW.csmweb.com

اين پايگاه اطلاعاتي آموزش مديريت استراتژيك، سمينارها و خدمات مربوطه (براي تسهيل امور) را شرح مي دهد. همچنين اين پايگاه مي تواند فرد را به ساير پايگاه هاي اطلاعاتي برنامه ريزي استراتژيك (دانشگاهي و دولتي) وصل كند.

 1. گروه مشاوران بستن- WWW.bcg.com

شايد اين مشهورترين سازمان مشاوره برنامه ريزي استراتژيك باشد. اين پايگاه بحث هاي خوبي درباره برنامه ريزي استراتژيك ارائه مي نمايد ولي بيشتر بر اين زمينه تأكيد مي كند كه گروه مزبور به عنوان مشاور عمل نمايند و نه اينكه اطلاعاتي در زمينه برنامه ريزي استراتژيك ارائه كند.

 1. شركت فولد- WWW.fuld.com

اين پايگاه در اطلاعات محرمانه رقابتي تخصص دارد. با توجه به اهميت گردآوري اطلاعات درباره شركت هاي رقيب ارتباطات بسيار خوبي برقرار مي نمايد. در مورد سيستم هاي اطلاعاتي (جمع آوري اطلاعات محرمانه) پاسخ هاي خوبي ارائه مي نمايند.

دریافت متن کامل مقاله پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک

سایر مطالب مرتبط:

تفکر استراتژیک – مهارت نرم کلیدی برای رهبران کسب و کار

چگونه توان تفکر استراتژیک را از قید و بند رها کنیم

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)