آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » مدیریت استراتژیک » فلسفه شـركت Merck
فلسفه شـركت Merck
فلسفه داروسازی Merck

Merck   جايي كه اولويت با بيمار است

بيانيه مأمـوريت

شركت  Merck  يك شركت داروسازي بين المللي تحقيق محور است كه پيش از هر چيز در خدمت بيماران است. Merck  كه در سال ۱۸۹۱ بنا شده براي ابداع، توسعه، ساخت و توزيع واكسنها و داروهايي اقدام مي كند كه هدف آنها رفع نيازهاي پزشكي است كه پاسخ داده نشده اند. اين شركت از طريق برنامه هاي همه جانبه تلاش گسترده اي را براي افزايش دسترسي به دارو فراهم مي كند و نه تنها دارو اهداء مي كند بلكه آنها را به مردمي كه به آن نياز دارند مي رساند. همچنين شركت Merck اطلاعات بهداشتي را به صورت خدمات غير انتفاعي در سايت خود (www.Merck.com) عرضه مي كند.

مأمـوريت ما

مأموريت Merck آن است كه با توسعه نوآوري ها و راهكارهايي كه باعث بهبود كيفيت زندگي شده و نيازهاي مشتريان را برآورده مي سازند، بهترين محصولات و خدمات را به جامعه ارائه كند، براي كاركنان كار مفيد و فرصتهاي توسعه و براي سرمايه گذاران بهترين بازگشت سرمايه را فراهم كند.

ارزشهـاي ما

  • كار ما حفظ و بهبود زندگي انسانهاست. همه اقدمات ما بايد بر اساس ميزان موفقيت در تحقق اين هدف ارزيابي شوند. بيش از هر چيز افتخار مي كنيم به آن كه بتوانيم به كساني كه به نحو درست از محصولات و خدمات ما بهره مي برند، خدمت كنيم و رضايت دائم مشتريان را جلب نمائيم.
  • ما به بالاترين استانداردهاي اخلاقي پايبنديم. ما در مقابل مشتريان، كاركنان Merck و خانواده هايشان، محيطي كه در آن زندگي مي كنيم و جوامع جهاني كه به آنها خدمت مي كنيم، مسئول هستيم. براي فرار از مسئوليتهاي خود ملاحظات تخصصي و اخلاقي را نقض نخواهيم كرد. تعامل ما با كليه آحاد جامعه نشان دهنده استانداردهاي عالي است كه به آن اعتقاد داريم.
  • ما خود را وقف دستيابي به بالاترين سطح برتري علمي كرده و تحقيقات خود را به بهبود سلامت انسانها و حيوانات و كيفيت زندگي اختصاص داده ايم. ما تلاش مي كنيم كه مهمترين نيازهاي مصرف كنندگان و مشتريان را شناسايي كنيم و منابع خود را براي پاسخگويي به اين نيازها تخصيص مي دهيم.
  • ما انتظار سود داريم، اما تنها از طريق انجام كاري كه نيازهاي مشتري را برآورده ساخته و براي بشريت مفيد باشد. توانايي ما براي انجام مسئوليتهايمان بستگي به حفظ جايگاه مالي دارد كه سرمايه را براي انجام تحقيقات پيشرو جذب كرده و پياده ساختن نتايج مفيد تحقيقات را امكان پذير مي سازد.
  • ما باور داريم كه توانايي كسب برتري- در پاسخگويي به نيازهاي مشتريان و جامعه- بستگي به صداقت دانش، خلاقيت، مهارت، تنوع و كارتيمي كاركنان ما دارد و ما براي اين ويژگي ها ارزش زيادي قائل هستيم. ما تلاش مي كنيم محيطي با احترام متقابل و تشويق فراهم كنيم- محيطي كه تعهد و عملكرد خوب را ارج مي نهد و در مقابل نيازهاي كاركنان و خانواده هايشان پاسخگو است.

 

دیافت متن کامل مقاله فلسفه شـركت Merck

 

 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)