آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » منو اصلی » آموزش مدیران » توصیه هایی برای خراب کردن جلسات
توصیه هایی برای خراب کردن جلسات
bad-meeting

اگر عقيده يكي از اعضاي تیم مدیریت را راجع به جلساتي كه در آنها شركت مي كند، بپرسيد، پاسخي شبيه به پاسخهاي زير به شما خواهد داد :

تعداد جلسات خيلي زياد است. زياد وقت مي گيرد. هرگز از آنها نتيجه اي عايد نمي شود. جلسه ها وحشتناك و كسل كننده است. وقت را تلف مي كند. يك نوع شكنجه تدريجي است. احياناً‌ مشكل يا مشكلاتي را هم ببار مي آورد.

پاره اي از علل اين عدم موفقيت در ادامه نقل شده است. بديهي است در بزرگ جلوه دادن اين علل، مبالغه شده و تعمد بكار رفته است و هر كس آنها را بخواند، خواهد گفت : جلسات من آنقدر بد نيست، ولي به هر حال اگر به نقايص بسياري از جلسات و اداره كنندگان آنها به ديده دقت بنگريم، حتما نتايجي سودمند خواهد داشت.

از آنجا كه طرح مسائل به صورت منفي يا معكوس، توجه بيشتري را به خود جلب مي كند، مقاله پیش رو در سه مقطع پيش از جلسه، ضمن جلسه و بعد از ختم جلسه آورده شده است.

ادامه مطلب       توصیه هایی برای خراب کردن جلسات

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)