آموزش مهارت های نرم مدیریت و رفتار سازمانی

خانه » منو میانی » توسعه فردی » زماني كه گوش كردن نقش حياتي دارد – شنوندگی موثر
زماني كه گوش كردن نقش حياتي دارد – شنوندگی موثر
0101011

در برخي مشاغل گوش كردن نه تنها مهم است، بلكه كاملا ً‌جنبه حياتي دارد. متن زير مربوط به مكالمه ضبط شده يك خلبان نظامي با برج مراقبت به هنگام فرود است. مسئول برج مراقبت از خلبان مي خواهد كه از ارتفاع ۱۵۰۰۰ پا به ارتفاع ۸۰۰۰ پا بيايد و مسير ۱۸۰ درجه را حفظ كند. متن مكالمه به شرح زير است :

مسئول برج مراقبت : “به سمت راست، مسير ۱۸۰ درجه را حفظ كنيد. تا ارتفاع ۸,۰۰۰ پايي فرود بياييد و آن را حفظ كنيد.”

خلبان : “پيام دريافت شـد. حفظ مسير ۱۸۰ درجه، در حال فرود از ارتفاع ۱۵,۰۰۰ پا به ارتفاع ۲,۰۰۰ پا هستم.” [توجه داشته باشيد كه طرفين درست به صحبت هم گوش نكرده اند. مسئول برج مراقبت به خلبان مي گويد ارتفاع ۸,۰۰۰ پايي را حفظ كند و خلبان مي گويد كه در حال كاهش ارتفاع به ۲,۰۰۰ پا است. در اين ميان هيچ يك از آنها متوجه اين اختلاف نشده است.]

خلبان (حدود يك دقيقه بعد) : “در مسير ۱۸۰ درجه ثابت هستم و از ارتفاع ۱۰,۰۰۰ پا به ۲,۰۰۰ پا مي روم.”

مسئول برج مراقبت : “پيام دريافت شد. شما در موقعيت ۱۲ مايلي جنوب غربي فرودگاه هستيد. ارتفاع ۸,۰۰۰ پايي را حفظ كنيد.” [ باز هم طرفي ن درست گوش نكرده اند. زماني كه مسئول برج مراقبت مي گويد پيام دريافت شد به اين معني است كه پيام خلبان را متوجه شده و كاهش ارتفاع از ۱۰,۰۰۰ پا به ۲,۰۰۰ پا را تأييد مي كند. در كمال تعجب مسئول برج مراقبت مجدداً به خلبان مي گويد كه بايد ارتفاع ۸,۰۰۰ پايي را حفظ كند.]

خلبان : “پيام دريافت شد. در حال كاهش ارتفاع از ۹ به ۲ هستم.” [ در اينجا نيز خلبان نشان مي دهد كه دستور برج مراقبت مبني بار حفظ ارتفاع از ۸,۰۰۰ پايي را نشنيده است و به همين علت مي گويد كه از ارتفاع ۹,۰۰۰ پايي به ارتفاع ۲,۰۰۰ پايي مي رود.]

مسئول برج مراقبت (حدود دو دقيقه بعد) : “شما در موقعيت ۱۹ مايلي جنوب غربي فرودگاه هستيد،‌۲۰۰ درجه به سمت راست بچرخيد تا … .

گزارشات واصله حاكي از آن است كه در اين زمان ارتباط راديويي و رادار قطع مي شود. هواپيما به كوه اصابت مي كند و خلبان و كمك خلبان آن هر دو جان مي بازند : “قربانيان يك حادثه مرگبار كه در نتيجه درست گوش نكردن در زمين و آسمان به وقوع پيوست.”

ممكن است شغل شما به گونه اي باشد كه مسئله گوش كردن در مرگ و زندگي شما نقشي نداشته باشد، اما واقعيت اين است كه هر يك از ما در طول روز در موقعيت هاي مختلفي قرار مي گيريم و در صورت درست گوش نكردن ممكن است سلامتي خود را به خطر اندازيم. به عنوان مثال، هنگام رانندگي، عبور از يك خيابان شلوغ، كار با ماشين آلات صنعتي و بسياري از فعاليت هاي ديگري كه در دنياي تكنولوژيك و صنعتي امروز انجام مي دهيم هر لحظه اين احتمال وجود دارد كه درست گوش نكردن ما را با خطر مواجه كند.

از طرفي، اگر بدانيد كه درست گوش نكردن مي تواند موجب بروز اشتباه در انجام كارها، تأخير در گرفتن ترفيعات شغلي يا ضعف در برقراري ارتباط با ديگران شود آيا باز هم فكر مي كنيد كه تلاش براي بهبود اين مهارت ارزش چنداني ندارد ؟

حتي در عادي ترين ارتباطات سازماني و عمليات اداري نيز درست گوش نكردن مي تواند هزينه هاي سنگيني را در پي داشته باشد. معمولاً ارائه رهنمود براي كاركنان ارشد يا صدور دستورالعمل براي كارمندان فقط يك بار- و آن هم اكثراً‌به صورت شفاهي- انجام مي شود. هر چه تفاوت مقام و مرتبه ميان ارائه كننده رهنمود يادستورالعمل و دريافت كننده آن بيشتر باشد احتمال اين كه گيرنده درخواست توضيحات بيشتر كند كمتر خواهد بود، چرا كه مي ترسد به كودني، ديرفهمي يا بي توجهي محكوم شود. در صورتي كه در اين قبيل مواقع بهتر است افراد همان بار اول به دقت به صحبت مافوق خود گوش كنند و در صورت لزوم با طرح سؤال يا ارائه بازخوردهاي مناسب به وي نشان دهند كه به صحبت هاي وي توجه دارند.

 

منبع:گوش کردن اثربخش(دستیابی به استانداردهای عالی برقراری ارتباط)- جان ای. کلاین، ترجمه سعید علی­میرزایی، نشر سارگل

 

دریافت متن کامل مقاله زماني كه گوش كردن نقش حياتي دارد

 

تصورات اشتباه در مورد گوش كردن

الفبای سوء تفاهم – چهار دشمن درک متقابل

وقتی با دیوار حرف میزنیم – موانع برقراری ارتباط موثر

مهارت همدلی – شاه کلید ارتباط موثر

شیوه متفاوت باهوش بودن – مهارت های نرم، کلید پیشرفت

دستورالعمل هايي براي گوش كردن اثربخش

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)